SHARING BEAUTY WITH ALL

Postet av Adam og Eva den 2. Mar 2017

L’Oréal en verdens ledende innenfor beauty med 42 fabrikker spredt over hele kloden og med 32 merkevarer vi alle kjenner. Da sier det seg selv at det gjør en forskjell, når L’Oréal har dette på agendaen. Det var i 2009 L’Oréal besluttet å redusere sitt miljøavtrykk ved å redusere sitt CO2-utslipp, energiforbruk, vannforbruk og avfallsmengde med 50 % fra 2005 til 2015. Selv om det i seg selv var ambisiøst, ble det i 2013 besluttet å sette ambisjonen helt opp til 60 % innen 2020 som en del av programet Sharing Beauty With all.


«Sharing beauty with all» som ble lansert i 2013 baserer seg på 4 pilarer som inkluderer hele L’Oréals verdikjede fra utvikling av produkter via produksjon og markedsføring og til sluttbrukeren.


100 % av L’Oréals palmeolje er bærekraftig og RSPO-sertifisert.


L’Oréal fremstiller 87 % av produktene sine selv - det svarer til mer enn 6 milliarder enheter, så det er naturlig nok fabrikkene som bidrar med den største miljøinnsatsen. Vann til rensing av produksjonsanlegg gjenbrukes, og det benyttes også høy grad av damp i stedet for vann. 9 av fabrikkene er CO2-nøytrale ved at de bruker solceller, tre eller biomasse som energikilde.

L’Oréal har også gått i partnerskap med sine leverandører for å sikre et bæredyktig valg av råvarer. Det inngår ca. 1400 forskjellige naturlige ingredienser i L’Oréals produkter og en lang rekke av dem dyrkes i Fair Trade bruk. Mange av råvarene stammer fra ’solidarity sourcing’ for å fremme sosial inkludering. F.eks. kjøper L’Oréal all sin arganolie fra et bæredyktig bruk i Marokko som har skapt arbeid til mer enn 300 kvinner og som dermed er i stand til å forsørge sin familie. Dessuten bremser dette ørkenens fremmarsj.