8.mars - Gratulerer med dagen!

Postet av Adam og Eva Care den 8. Mar 2016

Likestilling er ikke bare et mål i seg selv. Det er også en forutsetning for å bekjempe fattigdom, skape bærekraftig utvikling og demokrati."

-Kofi Annan-


Dette sitatet har vi funnet på Care Norge sine hjemmesider.

Adam og Eva er stolte av å samarbeide med Care Norge og på en dag som denne går tankene våre ekstra til prosjektet vi støtter i Burundi.

De aller fattigste er ofte kvinner og derfor har Care fokus på å hjelpe akkurat disse:


Hvis du er født som jente i et fattig land, har du alle odds mot deg:

  • To tredeler av verdens analfabeter, er kvinner (UNESCO)
  • 39.000 jenter giftes bort hver dag
  • Hver fjerde jente i utviklingsland blir mor før hun fyller 18 år
  • Én av tre kvinner globalt opplever å bli utsatt for vold eller seksuelt overgrep
  • Bare én av fem av verdens parlamentarikere er kvinne

Ifølge den internasjonale likestillings indeksen deltar bare 51 prosent av kvinnene i arbeidsmarkedet, mot 77 prosent menn. I alle land får kvinner lavere lønninger enn menn, og i de fleste regioner i verden bruker kvinner over dobbelt så mye tid på ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Det er ikke bare galt, men det er ulønnsomt. Fattige land går glipp av verdifull vekst fordi kvinner ikke inkluderes i politikken, i lokalsamfunnet - og ikke minst i økonomien.

For å få til bærekraftig endring samarbeider vi med kvinnene. Vi gir dem kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv, blant annet gjennom spare- og lånegrupper.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.